Zeynep Yıldırım authored 1 new journal publication

Zeynep Yıldırım authored 1 new journal paper:

Yildirim, İ. Z. (2022). Türkiye’de Çıkan Endüstriyel Yan Ürünlerin Dolgu Özellikleri Üzerine Deneysel Bir İnceleme . Teknik Dergi, 33 (6), 12789-12815. DOI: 10.18400/tekderg.847828 (SCI-E– Q4)

The publication can be found donwloaded at:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1471468