Serdar Selamet published “Fire Engineering” textbook

Serdar Selamet published “Fire Engineering” (in Turkish) texbook. Being the first textbook on fire engineering in Turkey, this book will facilitate the development of performance-based fire safety and design. Please follow the link below to Nobel Akademik Publishing website.

Please click to access the book

 

 Serdar Selamet’in “Yangın Mühendisliği” isimli kitabı okurlarla buluştu. Türkiye’de “Yangın Mühendisliği” üzerine yazılmış ilk ve tek ders kitabı özelliğini taşıyan bu eser, yangın mühendisliği alanında uzmanlaşmak isteyen inşaat mühendisi ve mimarlar için önemli bir kaynak oluyor. Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılmış bir kitabı aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

 

Kitap hakkında

Yangın, yapılar üzerinde deprem kadar ciddi etkisi olan doğal bir afettir. Yangın mühendisliği; yangın bilimi, ısı transferi, malzeme bilimi ve inşaat mühendisliğini birleştiren bir araştırma dalıdır. Yangının sebep olduğu yüksek sıcaklıklarda yapıların mekanik davranışları geleneksel yapı statiği hesaplarından farklıdır ve yangın mühendisliğinin amacı olası bir yangının yapı üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmaktır. Türkiye'de yangın mühendisliği hakkında literatürde yok denecek kadar az çalışma bulunmaktadır. Günümüzde yangın mühendisliğinin önemi ve donanımlı yangın mühendislerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır ve bu kitaptaki teorik bilgiler yangın mühendisliği üzerinde uzmanlaşmak isteyen inşaat mühendisi ve mimarlar için önemli bir kaynak teşkil edecektir. Kitaptaki hesaplama yöntemleri için lisans seviyesi ısı transferi, akışkanlar mekaniği, ayrıca mekanik ve statik bilgisi gereklidir.