Haluk Özener

Phone Number: 

0216 5163264

Fax: 

0216 3320241

Education: 

Doktora: Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1993-Şubat 2000
Yüksek Lisans: Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1989-1992
Yabancı Dil Eğitimi : Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1988-1989
Lisans : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1984-1988
Lise : Vefa Lisesi, İstanbul, 1981-1984

Experience: 

Öğretim Üyesi, Prof.Dr. -  Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul 
Öğretim Üyesi, Doç.Dr. - Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Geomatik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi 2007-2009
Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Doç.Dr.-Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2007-2009
Anabilim Dalı Başkanı, Doç.Dr.- Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 27.06.2005-2007
Doçent Ünvanı, Bilim Dalı: Jeodezi, 2003
Öğretim Üyesi , Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2002-2003
Öğretim Üyesi, Doç.Dr. (Yarı Zamanlı), İnşaat Mühendisliği Bölümü. Boğaziçi Üniversitesi, 2003-2009
Araştırma Görevlisi (Tam Zamanlı), Jeodezi Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1989-2002
Araştırma Görevlisi (Yarı Zamanlı), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, CE 200 dersi, 1989-2002
Koordinatör, Inter-regional Workshop for CTBTO International Cooperation and National Implementation/Ratification Procedures, 21-24 Mayıs, İstanbul, 2001
Ziyaretçi Araştırmacı,  Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences. Massachusetts Institute of Technology, Chambridge, MA/U.S.A., Eylül 2003
Ziyaretçi Araştırmacı,  Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences. Massachusetts Institute of Technology, Chambridge, MA/U.S.A., Aralık 1999
Ziyaretçi Araştırmacı,  Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences & Earth Resourses Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Chambridge, MA/U.S.A., Şubat-Mayıs 1999Araştırma Projesi Yöneticisi, Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu: Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2010 (devam ediyor)Araştırma Projesi Üyesi, Kabuk Deformasyonlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ve InSAR Uzaktan Algılama Tekniği ile Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2010 (devam ediyor)Araştırma Projesi Yöneticisi, Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2010 (devam ediyor)
Araştırma Projesi Yöneticisi, Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması, TÜBİTAK-ÇAYDAG tarafından desteklenen 108Y295 kodlu proje, 2009 - 2012
Araştırma Projesi Üyesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Hız Alanı ve Gerinim Birikiminin GPS ile Belirlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2006
Araştırma Projesi Yöneticisi, Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2006Araştırma Projesi Üyesi, Yerkabuğu Hareketlerinin Tesbit ve Değerlendirilmesinde Jeodezik Ölçmeler - İznik Kontrol Ağı, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2005
Araştırma Projesi Yöneticisi, Kuzey Anadolu Fay Zonu İsmetpaşa Kesiminde Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2005
Araştırma Projesi Yöneticisi, Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğiyle, 2004
Araştırma Projesi Yürütücüsü, Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması, Depremselliği ve Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK projesi, 2003, 2004
Araştırma Projesi Üyesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yerdeğiştirmenin GPS Teknolojisi İle Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2003-2005
Araştırma Projesi Yöneticisi, Farklı Jeodezik Ölçüm Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonlarının İzlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2003
Araştırma Projesi Üyesi, İzmit-Düzce Depremleri Sonrası Marmara Bölgesinde GPS ile Post-Sismik Deformasyon Çalışmaları,  MIT, GCM, ITU, TÜBİTAK ve BÜ Ortak Projesi, 2003
Araştırma Projesi Üyesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu (NAFZ)' nun Batı Kesimindeki Kabuk Hareketlerinin Mikrojeodezik Ağlarla Saptanması, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2002
Araştırma Projesi Yöneticisi, Yersel ve GPS Teknikleriyle Mikrojeodezik Ağlarda İç Deformasyon Ölçümleri, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2001
Araştırma Projesi Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü Kıyı Ölçümleri , Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2001, 2002
Araştırma Projesi Üyesi, Tarsus Regional Project: Phase I, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2001, 2002
Araştırma Projesi Üyesi, İznik, Sapanca and Akyazı ağlarında GPS ile post sismik kabuk hareketlerinin izlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle, 2001
Araştırma Projesi Üyesi, İzmit-Düzce Depremleri Sonrası Marmara Bölgesinde GPS ile Post-Sismik Deformasyon Çalışmaları,  MIT, GCM, ITU, TÜBİTAK ve BÜ ortak projesi, 2001
Planlama ve Katılım, Marmara Bölgesinde Sürekli GPS Ağı Ölçümleri, 1998-2002
Planlama ve Katılım, Marmara Bölgesinde 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Sonrası GPS Ölçümleri, 1999
Planlama ve Katılım, Marmara Bölgesinde 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi Sonrası GPS Ölçümleri, 1999
Katılım, Doğu Akdeniz GPS Ölçümleri, UNAVCO, MIT ve TUGG Projesi, Marmara Bölgesi Ölçüm Ekibi Üyesi, 1994, 1996, 1998 ve 1999
Planlama ve Katılım, Süleymaniye Camii'nin Planimetrik Tanımlanması - Leica R5 Réseau Kamera ile Çekim ve ELCOVISION 10 Yazılımı ile Resimlerin Analizi, 1994
Tasarım ve Ölçüm, Aya Sofya'nın Yersel Fotogrametrik Tekniklerle Deformasyon Analizi ve Zeiss UMK 1318 ile Resimlerinin Çekimi Darmstadt Teknik Üniversitesi ile Ortak Proje, Almanya, 1994
Katılım, Marmara Bölgesinde 3 Boyutlu Kabuk Hareketlerinin İzlenmesi, Ölçü Ekibi Üyesi, Kullanılan Aletler: Trimble 4000 SSE GPS Receiver, Wild T2002, DI3000, DI2002 and Wild NI3 Jeodezik Aletleri, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000
Tasarım ve Kurulum,  Kuzey Anadolu Fay Hattı Boyunca Mikrojeodezik Ağlar, 1989-1991
Planlama, Tasarım ve Ölçüm, Küçüksu Kasrı Deformasyon Çalışmaları, 1988-1993
Harita Mühendisi, Orme Yapı Koop. Çengelköy, İstanbul, 1989 (altı ay)
Harita Mühendisi,  Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1988-1989 (dokuz ay)
Planlama, Tasarım ve Ölçüm, Alibey Barajı Deformasyon Çalışmaları, İstanbul, 1988 

Publications: 

A. Uluslararası Makaleler (SCI, SCI-Expanded, TÜBİTAK Sınıfı): 
Web of Science’a göre yayınlara toplam atıf sayısı: 541 (08.07.2013)

A1. Reilinger, R., Ergintav, S., Burgmann, R., McClusky, S.,Lenk, O., Barka, A., Gürkan, O., Hearn, E.,Feigl K. L., Çakmak, R., Aktug, B., Ozener, H., Toksoz, M.N., "Coseismic and Postseismic Fault Slip for the 17 August 1999, M=7.5, Izmit, Turkey Earthquake", Science, Volume 289, Issue of 1 September 2000, pp.1519-1524.  (A)A2. Ergintav, S., Burgmann, R., McClusky, S., Çakmak, R., Reilinger, R.,  Lenk, O., Barka, A., Özener, H., "Postseismic Deformation Near the İzmit Earthquake  (08/17/1999, M=7.5) Rupture Zone", Bulletin of the Seismological Society of America, Volume 92, Number 1, February 2002, pp. 194-207.  (B)A3. Meade, B.J., Hager B.H., McClusky, S., Reilinger, R.,  Ergintav, S., Lenk, O., Barka, A., Özener, H. " Estimates of Seismic Potential in the Marmara Sea Region from Block Models of Secular Deformation Constrained by GPS Measurements", Bulletin of the Seismological Society of America, Volume 92, Number 1, February 2002, pp. 208-215. (B)A4. Ayhan, M.E.,  Demir, C.,  Lenk, O.,  Kılıçoğlu, A.,  Altıner, Y., Reilinger, R., 
Barka, A., Ergintav, S., Özener, H.  "Interseismic Strain Accumulation in the Marmara Region", Bulletin of the Seismological Society of America, Volume 92, Number 1, February 2002, pp. 216-229. (B)A5. U. Dogan, S. Ergintav, H. Demirel, R. Cakmak, H. Özener “Estimation of the Time-dependent Crustal Movements of the Izmit Earthquake”, Journal of Geodynamics, 36 (2003) pp. 615–632. (B)A6. Haluk Özener, “An Overwiew of Seafloor Mapping Activities in Turkey”, Sea Technology, Volume 45, Number 6, June 2004, pp. 54-56. (C) A7. Haluk Özener, “Detection of Shoreline and Bathymetric Changes”, Sea Technology, Volume 45, Number 9, September 2004, pp. 19-22.  (C) A8. Reilinger R, McClusky S, Vernant P, Lawrence S, Ergintav S, Cakmak R, Özener H, Kadirov F, Guliev I, Stepanyan R, Nadariya M, Hahubia G, Mahmoud S, Sakr K, ArRajehi A, Paradissis D, Al-Aydrus A, Prilepin M, Guseva T, Evren E, Dmitrotsa A, Filikov SV, Gomez F, Al-Ghazzi R, Karam G " GPS Constraints on Continental Deformation in the Africa-Arabia-Eurasia Continental Collision Zone and Implications for the Dynamics of Plate Interactions" Journal of Geophysical Research-Solid Earth 111 (B5): Art. No. B05411 MAY 31 2006. (A)A9. Emine Germen, Haluk Özener and Ahmet Unlutepe, Nearshore Bathymetric Surveying Activity In Marmara Sea”,Sea Technology, Volume 47, Number 10, October 2006, pp. 27-32. (C) A10.Kerem Halicioglu and Haluk Özener, “Geodetic Network Design and Optimization on the Active Tuzla Fault (Izmir, Turkey) for Disaster Management”, Sensors 2008, 8, 4741-4757.  (A) A11. Ahmet Unlutepe and Haluk Özener, Geotechnical Measurements at Izmir LRT System Tunnels: Monitoring And Analyzing”, Tunnelling and Underground Space Technology, 23 (2008), 734-741. (C) A12. Haluk Özener, Asli Garagon Dogru, Ahmet Unlutepe “An Approach for Rapid Assessment of Seismic Hazard in Turkey by Continuous GPS Data”, Sensors 2009, 9 (1), 602-615,  (A) A13. Gozde Akay, Haluk Özener, Investigation of Long Period Crustal Deformation on the Inactive Branch of the North Anatolian Fault”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9 (3), pp. 663-671, 2009. (C) A14. Ergintav, S., S. McClusky, E. H. Hearn, R. E. Reilinger, R. Cakmak, T. Herring, H. Özener, O. Lenk, and E. Tari,“Seven Years of Postseismic Deformation Following the 1999, M = 7.4 and M = 7.2, Izmit-Düzce, Turkey Earthquake Sequence”, Journal of Geophysical Research-Solid Earth, doi:10.1029/2008JB006021, (9 July 2009) (A)A15. Haluk Özener, Esen Arpat, Semih Ergintav, Asli Dogru, Rahsan Cakmak, Bulent Turgut, Ugur Dogan, “Kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone”, Journal of Geodynamics, 2010, 49 (3-4), 141-150. (B)A16. I. Deniz and H. Özener, "Estimation of strain accumulation of densification network in Northern Marmara Region, Turkey", Natural Hazards and Earth System Sciences, 10 (10), pp. 2135-2143, 2010. (B)A17. Ziyadin Çakir, Semih Ergintav, Haluk Özener, Ugur Dogan, Ahmet M. Akoglu, Mustapha Meghraoui, Robert Reilinger, "Onset of aseismic creep on major strike-slip faults", Geology, December 2012,v. 40; no. 12; p. 1115–1118, doi:10.1130/G33522.1 A18. Bahadir Aktug, Unal Dikmen, Asli Dogru, Haluk Özener, "Seismicity and strain accumulation around Karliova Triple Junction (Turkey)", Journal of Geodynamics, July 2013, 67, pages 21-29. (C)A19. Haluk Özener, Asli Dogru, Mustafa Acar, "Determination of the displacements along the Tuzla fault (Aegean region-Turkey): Preliminary results from GPS and precise leveling techniques", Journal of Geodynamics, July 2013, 67, pages 13-20.(C)A20. Haluk Özener, Onur Yilmaz, Asli Dogru, Bulent Turgut, Onur Gurkan, "GPS-derived velocity field of the Iznik-Mekece segment of the North Anatolian Fault Zone", Journal of Geodynamics, July 2013, 67, pages 46-52.(C)A21. Haluk Özener, Asli Dogru, Bulent Turgut, "Quantifying aseismic creep on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) by 6 years of GPS observations", Journal of Geodynamics, July 2013, 67, pages 72-77.(C)A22. Haluk Özener, Susanna Zerbini, Luisa Bastos, Matthias Becker, Mustapha Meghraoui, Robert Reilinger,"WEGENER: World Earthquake GEodesy Network for Environmental Hazard Research", Journal of Geodynamics, Volume 67, July 2013, pages 2-12.(C) AA. Diğer Uluslararası Makaleler:AA1. Asli Garagon Dogru, Gonul Toz, Haluk Özener, Onur Gurkan, Quake Data Sharing”, GIS Professional, issue 5, Temmuz 2005. 
B. Uluslararası Bildiriler  (Basılanlar) B1. Büyükyüksel, G., Çamlidere, S., Friedrich, J., Gerstenecker, C., Gürkan, O., Igdir, I., Özener, H., Sakalli, Y., Yilmaz, O.,"Monitoring 3-D Crustal movements in the Marmara Region by Different Geodetic Observation Techniques",Proceedings of 1. Turkish International Symposium on Deformations. pp. 636-645, 5-9 Eylül 1994. İstanbul.B2. Gürkan, O., Igdir, I., Özener, H., Sakalli, Y., Turgut, B., Yilmaz, O., "Results of GPS Measurements For Connecting The Microgeodetic Networks Designed For Terrestrial Observations, In The Western Part Of NAFZ" Third Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 915-932, 1-4 Haziran 1999, İstanbul.B3. Demir, C., Aygül, H., Altiner, Y., Barka, A., Bayindir, E., Ergintav,   S.,Gürkan, O., Kahle, H., King, R.,Kilicoglu, A., Mc   Clusky, S., Meteris,H., Ocak, M.,  Özener, H., Peter, Y.,   Reilinger, R. Seeger, H.,Tari,E.,Turkezer, A, Yalcin, N., "Pre-earthquake GPS Velocity Field in the Marmara Sea Region", AGU 1999 Fall Meeting, 13-17 Aralık 1999, San Francisco, CA, USA. B4. Özener, H., Yilmaz, O., Gurkan, O., Turgut, B., “Horizontal Crustal Movements Detected by Microgeodetic Networks, Established on the Western Part of North Anatolian Fault, After August 17, 1999, M=7.4, Izmit, Turkey Earthquake, CRAAG, Symposium 2000, Dynamic Evolution of Active Faulting in the Mediterranean Region, 9-11/Ekim/2000, Algiers, Algeria. B5. Gurkan O., Özener, H., Yilmaz, O., Turgut, B., "Results of Post Seismic GPS Measurements Related to Izmit Earthquake (August 17, 1999)", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 77-84, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.B6. Unlutepe, A., Özener, H., Gurkan, O., "Guiding System Applied to Konak-Basmane EPBM Tunnels of Izmir LRT System", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 259-266, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.B7. Yilmaz, O., Özener, H., Gurkan, O., Turgut, B., "An Investigation of Strain Accumulation in the Western Part of North Anatolian Fault Zone", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 733-739, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.B8. Unlutepe, A., Özener, H., Gurkan, O., "Monitoring and Analyzing of the Geotechnical Measurements at Izmir LRT System Tunnels", Fourth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, pp. 691-698, 3-6 Nisan 2001, Berlin, Germany.B9. Ergintav, S., Çakmak, R., McClusky, S., Reilinger, R., Burgmann, R., Lenk, O., Barka, A., Özener, H., Continuous GPS Monitoring of Postseismic Deformations Around İzmit Earthquake Rupture Zone”,  First International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, 16-18 Nisan 2002, İstanbul.B10. Ayhan, M.E.,  Demir, C.,  Lenk, O.,  Kılıçoğlu, A.,  Altıner, Y., Reilinger, R., Barka, A., Ergintav, S., Özener, H.,“Interseismic Strain Accumulation in the Marmara Sea Region”,  First International Symposium of Istanbul Technical University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering,  16-18 Nisan 2002, İstanbul. B11. Garagon, A., Selçuk, T.,Özener, H., Yılmaz, O., Toz, G., Gürkan, O., “Interactive Earthquake Information on the Internet”, International Symposium on Geographic Information Systems, 23-26 Eylül 2002, İstanbul.B12. H. Özener, B. Turgut, O. Yilmaz, A. Garagon Dogru, O. Gurkan, An Investigation on the Recent Crustal Movements on the Western Part of the North Anatolian Fault Zone by GPS Measurements”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 00610, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 6-11 Nisan 2003, Nice, France. B13. H. Özener, A. Garagon Dogru, “The Results of Deformation Studies on the Iznik-Mekece Segment of NAFZ by Geodetic Techniques”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 00610, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 6-11 Nisan 2003, Nice, France.B14. S. Ergintav, R. Reilinger, R. Cakmak, S. McClusky, E. Hearn, O. Lenk, E. Evren, H. Özener, “Geodetic Constraints on the Earthquake Deformation Cycle Along the Western North Anatolian Fault: Implications for Earthquake Mechanics and Seismic Hazards”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 00610, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 6-11 Nisan 2003, Nice, France. B15. Özyar, A., Danışman, G., Gürbüz, C., Özener, H., “Tarsus, Gözlukule 2001 Yılı Enterdisipliner Araştırmaları”, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (1. Cilt), 27-31 Mayıs, 2002, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, 2003, pp.273-282, Ankara.B16. Haluk Özener, Asli Garagon Dogru, Onur Yılmaz, Bulent Turgut, Onur Gurkan “Detection of Recent Tectonic Movements at the Western Part of North Anatolian Fault Zone (NAFZ) by Geodetic Techniques”, IUGG General Assembly,  30 Haziran-11 Temmuz 2003, Sapporo, Japan. B17. Özener, H., Kalafat, D., Gülen, L., Arpat, E., Yılmaz, O., Doğru, A. G., Öğütçü,  Z., Yılmazer, M., Güneş, Y., Şanlı,U., Çakmak,R., Turgut, B., “A Study on Investigation of Crustal Deformation and Block Kinematics Along the Eastern Sector of the NAF by GPS Measurements”, AGU 2003 Fall Meeting, 8-12 Aralık 2003, San Francisco , CA, USA. B18. Ergintav, S.; Reilinger, R.; Cakmak, R.; McClusky, S.; Hearn, E.; Meade, B.; Lenk, O.; Özener, H., “Geodetic Constraints on the Earthquake Deformation Cycle Along the Western North Anatolian Fault: Implications for Earthquake Mechanics and Seismic Hazards”, European Geosciences Union, 1st General Assembly, 25-30 Nisan 2004, Nice, France. B19. Özyar, A., Danışman, G., Karabulut, H., Özener, H., “Tarsus, Gözlükule 2002 Yılı Enterdisipliner Araştırmaları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, (2. Cilt) pp. 235-244, 26-31 Mayıs, 2003, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, 2004, Ankara.B20. A. Garagon Dogru, T. Selçuk, H. Özener, O. Gurkan, G. Toz, “Developing a Web-Based GIS Application for Earthquake Information”, ISPRS Congress, 12-23 Temmuz 2004, İstanbul.B21. H. Özener, A. Garagon Dogru, M.O. Korkmaz, B. Turgut, “Investigation of the Past and Present Crustal Deformations Inferred from Different Types of Geodetic Data on the Western Part of North Anatolian Fault Zone”, AGU 2004 Western Pacific Geophysics Meeting, 16–20 Ağustos 2004, Honolulu, Hawaii, USA. B22. A. Garagon Dogru, H. Özener, “Geodetic Techniques on Earthquake Researches”, International Symposium on Earth System Sciences, 8-10 Eylül 2004, İstanbul.B23. Haluk Özener, “Geodetic Networks for Crustral Deformation Monitoring of the Western Part of North Anatolian Fault”, International Symposium Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 4–5 Kasım, 2004, Sofia, Bulgaria.B24. Onur Yilmaz, Ugur Sanli, Haluk Özener, Bulent Turgut, Onur Gurkan, “Time Series Analysis of GPS Stations in the Western Part of North Anatolian Fault Zone”, International Symposium Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 4–5 Kasım 2004, Sofia, Bulgaria.B25. Özener, H., Yilmaz, O., Dogru Garagon A., Turgut , B., Ergintav, S., Cakmak, R., Sanli, U., Gulen, L., Arpat, E.,“Primary Results Related to Crustal Deformation Study of the Eastern Part of NAFZ, Turkey (by GPS Measurements)”, AGU 2004 Fall Meeting, 13-17 Aralık 2004, San Francisco, CA, USA. B26. Gurkan, O., Özener, H., “Post-Seismic Crustal Deformation Following the 1999 Izmit Earthquake, Western Part of North Anatolian Fault Zone, Turkey”, AGU 2004 Fall Meeting, 13-17 Aralık 2004, San Francisco, CA, USA. B27. A. Garagon Dogru, T. Selcuk, H. Özener, O. Gurkan, G. Toz, “GIS-Based Earthquake Monitoring on the Internet”, AGU 2004 Fall Meeting, 13-17 Aralık 2004, San Francisco, CA, USA. B28. Asli Garagon Dogru , Gonul Toz, Haluk Özener, “Spatial Information Retrieving Using Internet”, SETIT 2005, 3rd International Conference: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, 27-31 Mart 2005, Susa, Tunus.B29. A. Garagon Dogru, G. Toz, H. Özener, O. Gurkan, “Constructing a Web-based GIS for Earthquake Monitoring in Turkey”, FIG Working Week 2005 and GSDI-8, 16-21 Nisan 2005, Cairo, Egypt.B30. H. Özener, A. Garagon Dogru, O. Gurkan, “Monitoring Crustal Deformation on the Silent Strand of the Western North Anatolian Fault Zone”, AGU-SEG-NABS-SPD/AAS Joint Assembly, 23-27 Mayıs 2005, New Orleans, LA, USA. B31. A. Garagon Dogru, H. Özener,“Investigation of Earthquakes in Turkey Using GIS”, AGU-SEG-NABS-SPD/AAS Joint Assembly, 23-27 Mayıs 2005, New Orleans, LA, USA. B32. Özener, H., Dogru Garagon A., Turgut , B., Yilmaz, O., Ergintav, S., Cakmak, R., Sanli, U., Gulen, L., Arpat, E., “An Investigation of Crustal Deformation on the Eastern Sector of the North Anatolian Fault by GPS Measurements”, AGU 2005 Fall Meeting, 5-9 Aralık 2005, San Francisco, CA, USA. 

B33. H. Özener, B. Turgut, A. Garagon Dogru, K. Halicioglu, O. Avci, O. Yilmaz, “GPS Measurements for Investigation of Crustal Deformation and Block Kinematics of the Eastern Part of North Anatolian Fault Zone”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B34. A. Unlutepe, H. Özener, “Marmaray BC1 Project and Surveying Activities”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B35. O. Gurkan, H. Özener, A. Garagon Dogru, “Earthquake Geodesy in Marmara Region of Turkey”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B36. G. Akay, H. Özener, O. Yilmaz, A. Arslan, I. Deniz, “Monitoring and Operating Disasters Using GPS”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B37. I. Deniz, H. Özener, G. Akay, A. Arslan, “Positioning Accuracy in GIS Data”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B38. O. Yilmaz , H. Özener,  B. Turgut,  K. Halicioglu, “Questioning Strain Accumulation in the Western Part of North Anatolian Fault Zone after Ceased Disturbances of a Great Earthquake”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B39. B. Turgut , H. Özener, A. Garagon Dogru, O. Yilmaz, K. Halicioglu, “Performance Analysis of a Commercial GPS Processing Software in Medium and Long Baselines”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B40. K. Halicioglu, O. Avci, H. Özener, A. Garagon Dogru, B. Turgut, O. Yilmaz, “Conventional Geodetic Applications and Surveying Optimizations in Archeological Sites”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B41.  A. Arslan, H. Özener, A. Garagon Dogru, O. Yilmaz, K. Halicioglu, B.Turgut, O.Gurkan, G. Akay, I. Deniz, “Geodetic and Geotechnical Monitoring Techniques for Crustal Deformations”, Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 28-31 Mart 2006, Berlin, Germany.B42.  Asli Garagon Dogru, Gonul Toz, Haluk Özener, “Internet Technologies in GIS-Based Earth Science Applications”,Geoinformatics 2006, 10-12 Mayıs 2006, Reston, Virginia, USA.B43. Semih Ergintav, Robert Reilinger, Simon McClusky, Haluk Özener, Ergin Tari, Space Geodetic Constraints on the Earthquake Deformation Cycle Along the North Anatolian Fault, International Workshop on Comparative Studies of the North Anatolian Fault and the San Andreas Fault, 14-18 Ağustos 2006, İstanbul. 
B44. Semih Ergintav, Robert Reilinger, Simon McClusky, Haluk Özener, Ergin Tari, Space Geodetic Constraints on the Earthquake Deformation Cycle Along the North Anatolian Fault, International Workshop on Comparative Studies of the North Anatolian Fault and the San Andreas Fault, 14-18 Ağustos 2006, İstanbul. B45. Haluk Özener, Bulent Turgut, Asli Garagon Dogru, Kerem Halicioglu, Geodetic Determination of Crustal Movements on the NAFZ, International Symposium Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9–10 Kasım 2006, Sofia, Bulgaria. B46. Kerem Halicioglu, Haluk Özener, Ahmet Unlutepe, Network Design and Optimization for Deformation Monitoring on Tuzla Fault-Izmir and its Vicinity, International Symposium Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9–10 Kasım 2006, Sofia, Bulgaria. 

B47. Özener, H., Garagon Dogru A., O., Halicioglu, K., Ergintav, S., Cakmak, R., Arpat, E., Deformation Kinematics of Eastern North Anatolian Fault by Geodetic Data, AGU 2006 Fall Meeting, 11-15 Aralık 2006, San Francisco, CA, USA. 

B48. Özener, H., Recent Crustal Movements and Results of Studies on the North Anatolion Fault System, European Geosciences Union, General Assembly 2007, 15-20 Nisan 2007, Vienna, Austria. 
B49. A. Garagon Dogru, G. Toz, H. Özener, Contributions of Information Technology to Earth Science Applications, 3rd International Symposium on Geoinformation for Disaster Management (Gi4DM2007), 23-25 Mayıs 2007, Toronto, Canada.B50. Haluk Özener, Kerem Halicioglu and Asli Garagon Dogru, Strain Analysis of Eastern Turkey with GPS Data Obtained from Geodetic GPS Campaigns, IUGG 24th General Assembly, 2-13 Temmuz 2007, Perugia, Italia. B51. Asli Garagon Dogru and Haluk Özener, Accessibility of Geodetic Data for Geodynamic Studies on NAFZ inTurkey, IUGG 24th General Assembly, 2-13 Temmuz 2007, Perugia, ;Italia. (Abstract)B52. Kerem Halicioglu, Haluk Özener, and Ahmet Unlutepe, A Large Scale Deformation Monitoring Study with Network Design Strategies on an Active Fault at Western Anatolia-Izmir, IUGG 24th General Assembly, 2-13 Temmuz 2007, Perugia, Italia. 

B53. Haluk Özener, Aslı Doğru, “Bilgi Teknolojileri Işığında Yer Bilimleri Çalışmalarına Genel Bakış ve Güncel Çözümler”, Deprem Bölgelerinde CBS’nin Önemi, Uluslararası Sempozyum, 6-7 Eylül 2007, Gölcük, Kocaeli. 

B54. Haluk Özener, Gozde Akay, “Investigation of Total Crustal Movements Using Terrestrial and GPS Measurements along the Western Part of North Anatolian Fault in the Marmara Region”, AGU 2007 Fall Meeting, 10-14 Aralık 2007, San Francisco, CA, USA. B55. Akay, G. and Özener H., “Investigation of the Baseline Length Changes from 1941 to 2007 Using Terrestrial and GPS Measurements Along the Western Part of North Anatolian Fault in Marmara Region”, EGU General Assembly 2008, Abstract No: EGU2008-A-04608, 13-18 Nisan 2008, Vienna, Austria.B56. Haluk Özener and Asli Dogru, “Better Understanding of Benefits of Information Technologies in Tectonic Studies in Turkey”, AGU Joint Assembly 2008, 27-30 Mayıs 2008, Fort Lauderdale, Florida, USA. 

B57. Akay, G. and Özener H., Investigation of The Displacements from 1941 To 2007 Using Terrestrial and GPS Measurements Along The Western Part of North Anatolian Fault in Marmara Region”, FIG Working Week 2008, 14-19 Haziran 2008, Stockholm-Sweden.B58. Deniz, I. and Özener H., Determination of Velocity Field and Strain Accumulation of Densification Network in Marmara Region”, FIG Working Week 2008, 14-19 Haziran 2008, Stockholm-Sweden.B59. Haluk Özener, Asli Dogru, Bulent Turgut, Semih Ergintav, Rahsan Cakmak, “Study on Deformation of Eastern Turkey by GPS Data”, WEGENER 2008-14th General Assembly of WEGENER, 15-18 Eylül 2008, Darmstadt-Germany. B60. Semih Ergintav, Simon McClusky, Elizabeth Hearn, Robert Reilinger, Rahsan Cakmak, Haluk Özener and Ergin Tari, “Eight Years of Post-Seismic Deformation for the 1999, M=7.4, and M=7.1, Izmit/Düzce, Turkey Earthquake Sequence”, WEGENER 2008-14th General Assembly of WEGENER, 15-18 Eylül 2008, Darmstadt-Germany.B61. Haluk Özener, Asli Dogru, “Utilizing Information Technology Infrastructure for Tectonic Studies in Turkey”, AGU Fall Meeting, 15-19 Aralık 2008, San Francisco-USA.B62. Halicioglu, K, Özener, H., Deniz, R., “Current Geoid Studies in Turkey and the need for Local High-Precision Astrogeodetic Geoid Determination Using CCD/Zenith Cameras”, AGU 2008 Fall Meeting, 15-19 Aralık 2008, San Francisco, CA, USA. B63. Dogru, A., Özener, H., Toz, G., “Utilizing Geoscientific Data and Tools for e-Science”, EGU General Assembly 2009,Vienna, Austria, 19-24 Nisan 2009. B64. Semih Ergintav, Simon McClusky, Elizabeth Hearn, Robert Reilinger, Rahsan Cakmak, Haluk Özener, Ergin Tari,“1999, M=7.4, ve M=7.1, İzmit/Düzce, Türkiye Deprem Serisine Ait Son 7 Yıl İçinde Gözlenen Deprem Sonrası Deformasyonların Analizi - Seven Years of Post-Seismic Deformation for the 1999, M=7.4, and M=7.1, İzmit/Düzce, Turkey Earthquake Sequence”, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, Ankara. B65. Haluk Özener, Asli Dogru, Bulent Turgut, “Present Deformation Field of Silent Strand of NAFZ”, FIG Working Week, 3-8 Mayıs 2009, Eilat, Israel.B66. Haluk Özener, Esen Arpat, Semih Ergintav, Asli Dogru, Rahsan Cakmak, Bulent Turgut, “Determining Velocity Field and Strain Accumulation Throughout the Eastern North Anatolian Fault Zone”, AGU Joint Assembly 2009, 24-27 Mayıs 2009, Toronto, Canada.B67. Kerem Halicioglu, Haluk Özener, Ahmet Unlutepe, “Design of Geodetic Control Networks with Fault Parameters for Disaster Management”, TIEMS 2009 16th Annual Conference, 9–11 Haziran 2009, İstanbul. B68. Haluk Özener, Esen Arpat, Semih Ergintav, Asli Dogru, Rahsan Cakmak, Bulent Turgut, “Will A Major Earthquake Strike the Eastern Turkey?”, TIEMS 2009 16th Annual Conference, 9–11 Haziran 2009, İstanbul. (Best Paper Award)B69. Haluk Özener, Asli Dogru, “Design of A System for Rapid Assessment of Earthquake Hazard in Turkey for Decision Making”, TIEMS 2009 16th Annual Conference, 9–11 Haziran 2009, İstanbul.B70.  A Dogru, H Özener, O Gurkan, B Turgut, "Velocity Field and Strain Analysis along Western North Anatolian Fault Zone (Turkey)", AGU 2008 Fall Meeting, 14-18 Aralık 2009, San Francisco, CA, USA. 

B71. H Özener, A Dogru, E Arpat, D Sanli, B Turgut, O Yilmaz, A Unlutepe, K Halicioglu, A Turgutalp, "Kinematics of Tuzla Fault (Izmir-Turkey) and Vicinity by Geodetic Techniques", AGU 2009 Fall Meeting, 14-18 Aralık 2009, San Francisco, CA, USA. B72. Haluk Özener, "The Importance of Tuzla Fault and a Study on Deformation Monitoring in the Aegean Region, Turkey", FIG Congress 2010, 11-16 Nisan 2010, Sydney, Australia.B73.  Haluk Özener, Asli Dogru, Bulent Turgut, and Asli Turgutalp, "GPS Observations of Contemporary Deformation and Kinematics of Izmir, Western Anatolia", EGU General Assembly 2010, 02 – 07 Mayıs 2010, Vienna, Austria.B74.  Özener Haluk, Arpat Esen, Ergintav Semih, Dogru Asli, Cakmak Rahsan, Turgut Bulent, Dogan Ugur, "Kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone", EGU General Assembly 2010, 02 – 07 Mayıs 2010, Vienna, Austria.B75.  Özener H., Aktug B., Dikmen U., "Slip Rates Near Karliova Triple Junction by GPS Observations", WEGENER 2010-15th General  Assembly of WEGENER, 14-17 Eylül 2010, Istanbul-TurkeyB76.  Sabuncu A., Özener H., "Determination of the Displacements along the Tuzla Fault (Izmir) and Surroundings by GPS and  Precise Leveling Techniques", WEGENER 2010-15th General Assembly of WEGENER, 14-17 Eylül 2010, Istanbul-TurkeyB77.  Özener H., Gurkan O., Turgut B., Yilmaz O., Unlutepe A., Dogru A., Halicioglu K., Sabuncu A., Havazli E., Altin A.,"Crustal Deformation from 15 Years Space-based Geodetic Data on the Inactive Fault Branch of Western North Anatolian  Fault Zone", WEGENER 2010-15th General Assembly of WEGENER, 14-17 Eylül 2010, Istanbul-TurkeyB78.  Özener H., Dogru A., Turgut B., Yilmaz O., Ergintav S., Cakmak R., Cakir Z., "Understanding of Aseismic Creeping Process in the Ismetpasa Region of North Anatolian Fault Zone by GPS Data", WEGENER 2010-15th General Assembly of WEGENER, 14-17 Eylül 2010, Istanbul-TurkeyB79.  Deniz I., Özener H., "Estimating Strain Accumulation Rates in the Northern part of Marmara Region", Turkey, WEGENER 2010 -15th General Assembly of WEGENER, 14-17 Eylül 2010, Istanbul-TurkeyB80.  Haluk Özener,  "Tectonics - Istanbul", Terrafirma 6th User Workshop, ESA/ESRIN, 1 Aralık 2010, Frascati, ItalyB81.  Asli Sabuncu, Haluk Özener, "Determination of the Deformation along the Tuzla Fault, Izmir, Turkey by Geodetic Techniques", 2010 AGU  Fall Meeting, 13-17 Aralık 2010, San Francisco, CA, USAB82.  Haluk Özener, Asli Dogru, Bulent Turgut, Onur Yilmaz, Kerem Halicioglu, Asli Sabuncu, "GPS Measurements for  Detecting Aseismic Creeping in the Ismetpasa Region of North Anatolian Fault Zone", Turkey,  2010 AGU  Fall Meeting, 13-17 Aralık 2010, San Francisco, CA, USA B83.  Bulent Turgut, Asli Dogru, Haluk Özener, , Asli Sabuncu, "Investigation of Crustal Deformation Along NAFZ Using GPS and InSAR", 2010 AGU  Fall Meeting, 13-17 Aralık 2010, San Francisco, CA, USAB84.  Haluk Özener, Asli Dogru, Bulent Turgut, "Contemporary Results of GPS Observations in Ismetpasa Creeping Region of North Anatolian Fault Zone (NAFZ), Turkey", EGU General Assembly 2011, 04 – 09 Nisan 2011, Vienna, AustriaB85.  Kerem Halicioglu, Haluk Özener, Rasim Deniz, "Astro-geodetic Measurements using Digital Zenith Camera System in Istanbul-Turkey", EGU General Assembly 2011, 04 – 09 Nisan 2011, Vienna, AustriaB86.  Asli Dogru, Haluk Özener, Bulent Turgut, Asli Sabuncu, "Investigation of Crustal Deformation in Eastern Turkey Using InSAR", EGU General Assembly 2011, 04 – 09 Nisan 2011, Vienna, AustriaB87. H. Özener, A. Dogru, M. Acar, B. Turgut, O. Yilmaz, K. Halicioglu, A. Sabuncu, E. Havazli, “Geodetic Measurements of Tectonic Deformation around Izmir-western Turkey”, Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 2-4 Kasım 2011, Hong Kong, ChinaB88. Emre Havazli, Haluk Özener, "Geodetically Derived Crustal Movements and Strain Field of Tuzla Fault and Surroundings, Western Turkey", 2011 AGU  Fall Meeting, 5-9 Aralık 2011, San Francisco, CA, USA

B89. Haluk Özener, Asli Garagon Dogru, Bulent Turgut, Asli Sabuncu, "Application of Space Geodetic Techniques and GIS for Crustal Deformation Monitoring in Turkey", 2011 AGU  Fall Meeting, 5-9 Aralık 2011, San Francisco, CA, USA

B90. Cengiz Celik, Metin Zobu, Ali Iksan Kizmaz, Fikret Aydin, Ruhi Kazan, Niyazi, "An investigation of correlation between geomagnetic field and seismic activity along the Iznik-Mekece fault, Western Turkey",  2011 AGU  Fall Meeting, 5-9 Aralık 2011, San Francisco, CA, USAB91. H. Özener, U. Dogan, Z. Çakir, S. Ergintav, R. Reilinger, R. Cakmak, B. Turgut, A. Akoglu, M.A. Floyd, and D. Oz,"The Postseismic deformation of the October 23, 2011, Mw 7.2 Van (Turkey) Earthquake from GPS and InSAR", EGU General Assembly 2012, 04 – 09 Nisan 2012, Vienna, Austria

B92. E. Cetin, Z. Cakir, A.M. Akoglu, S. Ergintav, U. Dogan, H. Özener, and M. Meghraoui, "Persistent Scatterer InSAR time series analysis of the creeping section of the North Anatolian Fault at Ismetpasa", EGU General Assembly 2012, 04 – 09 Nisan 2012, Vienna, Austria

B93. Z. Çakir, S. Ergintav, H. Özener, U. Dogan, A.M. Akoglu, M. Meghraoui, and R. Reilinger, "Fault weakening and onset of aseismic creep on mature strike-slip faults", EGU General Assembly 2012, 04 – 09 Nisan 2012, Vienna, AustriaB94. E. Cetin, Z. Cakir, A.M. Akoglu, S. Ergintav, U. Dogan, H. Özener, and M. Meghraoui, "Persistent Scatterer InSAR time series analysis of the creeping section of the North Anatolian Fault at Ismetpasa", EGU General Assembly 2012, 04 – 09 Nisan 2012, Vienna, AustriaB95.  Kerem Halicioglu, Rasim Deniz and Haluk Özener, "Determination of Astro-Geodetic Vertical Deflections Using Digital Zenith Camera System in Istanbul, Turkey", FIG Working Week 2012, 6-10 Mayıs 2012, Roma, İtalyaB96. Cetin Mekik, Bulent Turgut and Haluk Özener, "Determination of Current Velocity Field (Rate) of North Anatolian Fault in Izmit-Sapanca Segment", FIG Working Week 2012, 6-10 Mayıs 2012, Roma, İtalyaB97. Asli Dogru, Haluk Özener, Taner Selcuk and Asli Sabuncu, "Multidisciplinary GIS for Geodynamic Research", FIG Working Week 2012, 6-10 Mayıs 2012, Roma, İtalyaB98. E. Havazlı , H. Özener , "Determination of Strain Accumulation along Tuzla Fault and its Vicinity, Western Turkey", WEGENER 2012-16th General Assembly of WEGENER, 17-20 Eylül 2012, Strasbourg - France

B99. H. Özener, S. Ergintav, U. Dogan, Z. Cakir, A. Dogru, B. Turgut, O. Yilmaz, K. Halicioglu, A. Sabuncu, E. Havazli,"Recent Creep Rate of Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault (Turkey) inferred from 7-years GPS Observations", WEGENER 2012-16th General Assembly of WEGENER, 17-20 Eylül 2012, Strasbourg - France

B100. E. Cetin, Z. Cakir, U. Dogan, A. Akoglu, H. Özener, S. Ergintav, M. Meghraoui, "Monitoring and modeling of interseismic creep of the North Anatolian Fault at Ismetpasa using Persistent Scatterer InSAR", WEGENER 2012-16th General Assembly of WEGENER, 17-20 Eylül 2012, Strasbourg - FranceB101. E. Cetin, Z. Cakir, U. Dogan, A. Akoglu, H. Özener, S. Ergintav, M. Meghraoui, "Detection of creeping around Ismetpasa section of the North Anatolian Fault using geodetic data", PANAF 2012-Paleoseismology Along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 years, 8 – 10 October 2012,İstanbul, TürkiyeB102. Z. Cakir, S. Ergintav, H. Özener, U. Dogan, A. Akoglu, M. Meghraoui, R. Reilinger, "Detection of creeping around Ismetpasa section of the North Anatolian Fault using geodetic data", PANAF 2012-Paleoseismology Along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 years, 8 – 10 October 2012,İstanbul, TürkiyeB103. Z. Cakir, S. Ergintav, H. Özener, U. Dogan, A. Dogru, B. Turgut, O. Yılmaz, K. Halıcıoğlu, A. Sabuncu, E. Havazlı,"Recent Creep Rate of Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault (Turkey) inferred from 7-years GPS Observations", PANAF 2012-Paleoseismology Along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 years, 8 – 10 October 2012,İstanbul, TürkiyeB104. B. Aktug, Ü. Dikmen, A. Doğru, H. Özener,  "Recent Creep Rate of Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault (Turkey) inferred from 7-years GPS Observations", PANAF 2012-Paleoseismology Along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 years, 8 – 10 October 2012,İstanbul, TürkiyeB105. Esra Cetin; Ziyadin Cakir; Ugur Dogan; Ahmet M. Akoglu; Haluk Ozener; Semih Ergintav; Mustapha Meghraoui,"Determination of creep rate and extent at Ismetpasa section of the North Anatolian Fault using Persistent Scatterer InSAR and GPS", 2012 AGU  Fall Meeting, 3-7 Aralık 2012, San Francisco, CA, USAB106. Ugur Dogan; Ziyadin Cakir; Semih Ergintav; Deniz O. Demir; Haluk Ozener; Robert E. Reilinger, "Coseismic and postseismic surface deformations of the Mw 7.2, October 23, 2011 Van Earthquake (Turkey) from GPS measurements", 2012 AGU  Fall Meeting, 3-7 Aralık 2012, San Francisco, CA, USAB107. Emre Havazli; Haluk Ozener; Bahadir Aktug,  "Analysis of Strain Accumulation by Geodetic Techniques Along Tuzla Fault – Western Anatolia", 2012 AGU  Fall Meeting, 3-7 Aralık 2012, San Francisco, CA, USAB108. Asli Garagon Dogru; Ethem Gorgun; Haluk Ozener, "Geodetic and Seismological Investigations of Crustal Deformation around Izmir (Western Turkey) Using GPS Observations and Earthquake Seismicity Parameters", 2012 AGU  Fall Meeting, 3-7 Aralık 2012, San Francisco, CA, USAB109. Haluk Ozener; Asli Garagon Dogru; Onur Yilmaz; Bulent Turgut; Kerem Halicioglu; Asli Sabuncu; Emre Havazli; Onur Gurkan, "Contemporary Horizontal Velocity and Strain Rate Fields in Akyazi Region of the North Anatolian Fault", 2012 AGU  Fall Meeting, 3-7 Aralık 2012, San Francisco, CA, USA
C. Uluslararası Kitap:
 C1. Aktug, B., Barka, A., Burgmann, R., Çakmak, R., Ergintav, S., Feigl K. L., Gürkan, O., Hearn, E., Lenk, O., McClusky, S., Meteris H., Özener, H., Reilinger, R., Toksoz, M.N., Yalcin, N., "GPS Constraints on Coesmic and Early Postseismic Deformation for the Mw 7.4, 17 August 1999, Izmit, Turkey Earthquake", The 1999 Izmit and Duzce Earthquakes: Preliminary Results, pp. 283, Istanbul Technical University. C2. H. Özener, A. Garagon Doğru, O. Yılmaz, B. Turgut, O. Gürkan, “Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-Gözlukule Interdiciplinary Research Project”, Ed. Aslı Özyar, Ege Yayınları, 2005, İstanbul. D. Ulusal Araştırma Makaleleri:D1. Haluk Özener, Aslı Doğru, “Jeodezik ve Sismik Verilerden Yararlanarak Kabuk Deformasyonu Alanının Belirlenmesi”, TMMOB, HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, 2009/3 Özel Sayı, 96-102. E. Ulusal Bildiriler:Tam metin:E1. Özener,H., Sakalli,Y., “Ağ Dengelemesinde Ampirik Stokastik Modelleme İçin Bir Deneme”, Jeodezi Jeofizik Birliği Genel Kurulu Toplantısı Tutanakları, 8-11 Haziran 1993, Ankara.E2. Büyükyüksel, G., Çamlidere, S., Gürkan, O., Igdir, I., Özener, H., Sakalli, Y., Turgut, B., Yilmaz, O., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağların GPS Tekniği ile Bağlanması”, Türk Haritacılığının 100. Yılı Bilimsel Kongreler Kitapçığı, HGK Yayınları, Ankara, 1995.E3. Büyükyüksel, G., Çamlidere, S., Friedrich, J., Gerstenecker, C., Gürkan, O., Igdir, I.,  Özener, H., Sakalli, Y., Turgut, B., Yilmaz, O., “Marmara Bölgesi Batı Kesimindeki Yerkabuğu Hareketlerinin Yersel Yöntemler ve GPS ile İzlenmesi, 5. Harita Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 253-263, HKMO Yayınları, 1995, Ankara.E4. Gürkan, O.,Özener, H.,Sakalli, Y.,Turgut, B.,Yilmaz, O., “Deformasyon Ağlarında Jeodezik Veri Tabanı Uygulaması”,CBS 96 Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı, Sayfa 111-119, 26-28 Eylül 1996, İstanbul.E5. Ergintav, S., Çakmak R., Bürgmann R., McClusky, S., Reilinger R.E, Lenk, O., Barka, A., Özener, H., “Marmara Bölgesi'ndeki Lineer Olmayan Zamansal Ve Uzaysal Deformasyonların Magnet İle İzlenmesi”, TUJK 2002 Yılı Bilimsel Toplantısı Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 10–12 Ekim, İznik, Bursa.E6. U. Dogan, H. Demirel, S. Ergintav, R. Cakmak, H. Özener, E. Ayhan, R. Reilinger, A. Barka, “17 Ağustos 1999 İzmit Depremine İlişkin Deformasyon Parametrelerinin Kestirimi”, TUJK 2002 Yılı Bilimsel Toplantısı Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 10–12 Ekim, İznik, Bursa.E7. Haluk Özener, Onur Gürkan, Onur Yılmaz, Aslı Garagon Doğru, Bülent Turgut, “BÜ Jeodezi Ana Bilim Dalı'nın Tesis Ettiği Mikrojeodezik Ağlar Ve Gerçekleştirilen Çalışmalar”,TUJK 2002 Yılı Bilimsel Toplantısı Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 10–12 Ekim,  İznik, Bursa.E8. Çakmak R., Ergintav, S., Bürgmann R., McClusky, S., Reilinger R.E., Lenk, O., Barka, A., Özener, H., “Marmara Bölgesinde Yapılan GPS Çalışmalarının ve  MAGNET'in Son Durumu”, ATAG-6 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı, MTA Genel Müdürlüğü, 21-22 Kasım 2002, Ankara.E9. Haluk Özener, Aslı Garagon Doğru, Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Onur Gürkan, Osman Börekçi, Emre Otay, “Kilyos Kıyı Şeridinin Belirlenmesi”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart–4 Nisan 2003, Ankara.E10. Onur Yılmaz, Haluk Özener, Bülent Turgut, Aslı Garagon Doğru, Onur Gürkan, Aslı Özyar, Günhan Danışman,“Tarsus Gözlukule Höyüğünde Planlanan Arkeolojik Kazı Projesine Jeodezik Katkı”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart–4 Nisan 2003, Ankara.E11. A. Ünlütepe, H. Özener, O. Gürkan, “İzmir Metrosu Konak-Basmane EPBM Tünellerinde Zemin Oturmalarının Tahmini Ve Ölçülen Değerlerle Karşılaştırılması”, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 31 Mart–4 Nisan 2003, Ankara.E12. Çakmak, R., Ergintav, S., Reilinger, R. E. McClusky, S., Doğan, U., Hearn, E., Meade, B. Lenk, O. ve Özener, H.,“Jeodezik Yöntemlerle Marmara Bölgesi’nde Deprem Döngüsünün İzlenmesi”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Sekizinci Toplantısı, 22-24 Eylül 2004, Elazığ. E13. H. Özener, A. Garagon Doğru, B. Turgut, O. Yılmaz, S. Ergintav, R. Çakmak, U. Sanli, E. Arpat, L. Gülen, O. Gürkan,Kuzey Anadolu Fayı Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçme Tekniği ile Araştırılması, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara.E14. O. Gürkan, H. Özener, A. Garagon Doğru, O. Yılmaz, B. Turgut, Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri ile İzlenmesi (KAFZ Batı Kesimi Çalışmaları) ”, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Ankara.E15. Aslı Garagon Doğru, Gönül Toz, Haluk Özener, Yer Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 2-6 Nisan 2007, Ankara.E16. Haluk Özener, Bülent Turgut, Asli Garagon Doğru, Kerem Halıcıoğlu, Onur Gürkan, Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı ve Doğu Kesimlerinde Güncel Kabuk Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 2-6 Nisan 2007, Ankara.E17. Gözde Akay, Haluk Özener, “Marmara Bölgesi’nde Yersel ve GPS Ölçmelerinin Karşılaştırılması İle Yerkabuğundaki Toplam Yerdeğiştirmenin Tesbiti”, 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Konya.E18. Haluk Özener, Aslı Garagon Doğru, “Depreme Dönük Araştırma ve Çalışmalarda CBS”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Trabzon.E19. Gözde Akay, Haluk Özener, “İznik-Mekece Fayında 1981-2007 Yılları Arasındaki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara.E20. Kerem Halıcıoğlu, Haluk Özener, Ahmet Ünlütepe, “Fay Parametreleri ve Kontrol Ağlarının Tasarımı”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara.E21. Haluk Özener, Aslı Doğru, “Jeodezik ve Sismik Verilerden Yararlanarak Kabuk  Deformasyonu Alanının Belirlenmesi”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, Ankara.E22. Ayşegül Özturan Akşit, Haluk Özener, Onur Yılmaz, Aslı Doğru, “Beşiktaş İlçesinin Deprem Riskin Hazırlığının Coğrafi Bilgi Sistyemleri Kullanılarak Analizi” TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009, 02-06 Kasım 2009, İzmir.E23. Haluk Özener, “Faya Yakın Alanlarda Deprem Olgusuna Yönelik Gerçekleştirilen GNSS Gözlemleri”, TUJK 2009 Deformasyon Analizi Çalıştayı, 11-13 Kasım 2009, Konya. E24. H. Özener, A. Doğru, B. Turgut, O. Yılmaz, S. Ergintav, R. Çakmak, Z. Çakır, "Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Bölümünde Oluşan Asismik Krip Hareketinin GPS ile Araştırılması", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim 2010, Zonguldak

E25. A. Sabuncu, H. Özener, "Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yer Değiştirmelerin GPS ve Hassas Nivelman Tekniği ile Belirlenmesi", 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu", 20-22 Ekim 2010, Zonguldak.E26. Haluk Özener, Aslı Doğru, Esen Arpat, Mustafa Acar, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, Ahmet Ünlütepe, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı, Ahmet Altın, Tayfun Kaynarca, Ömer Farisoğulları, Arif Sabuncu, Haydar Akçay, "Tuzla Fayı ve Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemler İle İncelenmesi",13.Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, AnkaraE27. Haluk Özener, "Tektonik ve Sabit GNSS Ağları: KAFZ ve Ege Bölgesi",  TUJK 2011 Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi, 23-25 Kasım 2011, Istanbul.E28. Haluk Özener, Aslı Sabuncu, Kerem Halıcıoglu, Emre Havazlı, Aslı Dogru, Mustafa Acar, Esen Arpat, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, "Hassas Nivelman Ölçmeleri Sırasında Elde Edilen Verilerin İncelenmesi ve Ölçme Sürecinin Değerlendirilmesi – Seferihisar Örneği",  TUJK 2012 TUYS’nin Modernizasyonu 28-30 Mart 2012, Zonguldak

E29. Kerem Halıcıoğlu, Rasim Deniz, Haluk Özener, "Sayısal Zenit Kameralar ile Astro-Jeodezik Çekül Sapmalarının Belirlenmesi", TUJK 2012 TUYS’nin Modernizasyonu 28-30 Mart 2012, Zonguldak

E30. H.Ozener,A.Dogru,M.Acar,E.Arpat,O.Yilmaz,B.Turgut,K.Halicioglu,A.Sabuncu,E.Havazli, "Tuzla Fayı (İzmir) ve Civarında Gerinim Birikiminin GPS Gözlemleri ile Belirlenmesi", 6.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2012, Afyon.E31. H.Özener, S.Ergintav, U.Doğan, Z.Çakir, A.Dogru, B.Turgut, O.Yilmaz, "Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Güncel Krip Hızı", 6.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 3 - 5 Ekim, 2012, Afyon.E32. U. Doğan, Z. Çakır, S. Ergintav, D. O. Demir, H. Ozener, R. Reilinger, "23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2) ve Sonrasında Oluşan Yüzey Deformasyonlarının GPS Gözlemleriyle Ortaya Çıkartılması", 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 18 - 19 Ekim, 2012, İstanbul.E33. Z. Çakır, S. Ergintav, H. Özener, U. Doğan, A. M. Akoğlu, M Meghraoui, R. Reilinger "Doğrultu Atımlı Faylar Üzerindeki Asismik Kayma (CREEP) Ne Zaman Başlar?", 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 18 - 19 Ekim, 2012, İstanbul.E34. H. Özener, U. Doğan, Z. Çakır, S. Ergintav, A. Doğru, B.Turgut, O. Yılmaz, "Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentindeki Krip Hızının GPS ile Belirlenmesi", 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 18 - 19 Ekim, 2012, İstanbul.E35. H. Özener, A. Doğru, M. Acar, E. Arpat, O. Yılmaz, B. Turgut, K. Halıcıoğlu, A. Sabuncu, E. Havazlı, "Tuzla Fayı (İzmir) Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması", 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 18 - 19 Ekim, 2012, İstanbul.E36. B. Aktug, Ü. Dikmen, A. Doğru, H. Özener, "Karlıova Üçlü Eklemi ve Yedisu Segmentinin Sismik ve Jeodezik Gözlemler ile İncelenmesi ", 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, 18 - 19 Ekim, 2012, İstanbul.

F. Ulusal Kitap:G. Basılmış Bilimsel Rapor:G1. Gürkan, O., Büyükyüksel, G., Özener, H., Ünlütepe, A., Öğüt, E., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Hareketlerin Jeodezik Gözlemlerle İzlenmesi” , BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 90TO326 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G2. Gürkan, O., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Öncül, K., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Yerel Kabuk Deformasyonlarının ve Hareketlerinin  Strain Kestirimlerinin Yapılması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 91TO343 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G3. Gürkan, O., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Iğdır, İ., Çamlıdere, S., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Deformasyonların Analizi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 92TO351 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G4. Gürkan, O., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Çamlıdere, S., Turgut, B., Iğdır, İ., Selçuk, T., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Kabuk Hareketlerinin 3D Kinematiği”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 93TO326 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G5. Gürkan, O., Gerstenecker, C., Friedrich, J., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Iğdır, İ., Çamlıdere, S., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Jeodezik Çalışmalarda Yersel Yöntemlerle Uzay Tekniklerinin Birleştirilmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 94TO359 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G6. Gürkan, O., Sakallı, Y., Özener, H., Büyükyüksel, G., Yılmaz, O., Çamlıdere, S., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Ağlarında GPS Teknolojisinin Uygulanması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 96TO310 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G7. Gürkan, O., Özener, H., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarında Veri Değerlendirilmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 98TO301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G8. Gürkan, O., Özener, H., Yılmaz, O., Öztürk, M., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarının Marmara Sürekli GPS Ağına Bağlanması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 99TO302 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G9. Gürkan, O., Özener, H., Yılmaz, O., Öztürk, M., Turgut, B., “İznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağlarındaki Pre/Co/Post Sismik Yerdeğiştirme Miktarlarının Araştırılması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 00T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G10. Gürkan, O., Özener, H., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., “Iznik, Sapanca, Akyazı Mikrojeodezik Ağların Postsismik Yerdeğiştirme Miktarlarının GPS Teknolojisi Kullanılarak Tesbiti”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 01T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G11. Özener, H., Gürkan, O., Garagon, A., Turgut, B., “Mikrojeodezik Ağlarda Yersel Yöntemlerle İç Deformasyonun Tesbiti ve GPS Ölçümleri ile Karşılaştırılması”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 01T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu. G12. Özener, H., Gürkan, O., Garagon, A., Yılmaz, O., Turgut, B., “Farklı Jeodezik  Ölçüm Yöntemleriyle Kabuk Deformasyonların İzlenmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 02T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu. G13. Gürkan, O., Özener, Garagon, A., H., Yılmaz, O., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Kurulmuş Olan Mikrojeodezik Ağlar Yardımıyla Kabuk Hareketlerinin Belirlenmesi”, BÜ Araştırma Fonunca Desteklenen 02T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G14. Gürkan, O., Aksoy, A., Deniz, R., Özener, H., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimindeki Toplam Yerdeğiştirmenin GPS Teknolojisi ile Araştırılması”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 03T104 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G15. Özener, H., Gürkan, O., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., Korkmaz, M.O., Avcı, Ö., Halıcıoğlu, K., Doğan, M., Süslü, O., Altın, A., “Tektonik Deformasyonların Jeodezik Ölçme Teknikleri İle İzlenmesi”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 04T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu. G16. Gürkan, O., Özener, H., Şanlı, U., Yılmaz, O., Garagon, A., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Avcı, Ö., Altın, A., “Yerkabuğu Hareketlerinin Tesbit ve Değerlendirilmesinde Jeodezik Ölçmeler-İznik Kontrol Ağı”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 05T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G17. Özener, H., Gürkan, O., Deniz, R., Aksoy, A., Şanlı, U., Yılmaz, O., Garagon, A., Halıcıoğlu, K., Avcı, Ö., Altın, A.,“Kuzey Anadolu Fay Zonu İsmetpaşa Kesiminde Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri”, BÜ-BAP TarafındanDesteklenen 05T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G18. Haluk Özener, Doğan Kalafat, Levent Gülen, Esen Arpat, H.Onur Yılmaz, Aslı Garagon Doğru, Zafer Öğütçü, Mehmet Yılmazer, Yavuz Güneş, D.Uğur Şanlı, Rahşan Çakmak, Bülent Turgut, “Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Kesiminin Kabuk Deformasyonlarının ve Blok Kinematiğinin GPS Ölçümleri ile Araştırılması, Depremselliği ve Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, BÜ-TÜBİTAK-ÇAYDAG Tarafından Desteklenen 103Y043 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G19. Özener, H., Gürkan, O., Şanlı, U., Yılmaz, O., Unlütepe, A., Garagon, A., Halıcıoğlu, K., Turgut, B., Avcı, Ö., Altın, A.,“Kuzey Anadolu Fayı Batı Kesimindeki Post Sismik Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması”, BÜ-BAPTarafından Desteklenen 06T301 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G20. Yılmaz, O., Özener, H., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Avcı, Ö., Altın, A., “Yerkabuğu Hareketlerinin Gravimetrik Yöntemlerle Belirlenmesi-Marmara Gravite Ağı”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 06T302 Kodlu Proje Sonuç Raporu.G21. Aslı DOĞRU, Onur GÜRKAN, Haluk ÖZENER, Uğur ŞANLI, Onur  YILMAZ,  Kerem HALICIOĞLU, Gözde AKAY, Bülent TURGUT, Aslı TURGUTALP, Ahmet ALTIN, “Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesiminde Hız Alanı ve Gerinim Birikiminin GPS ile Belirlenmesi”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 09T302P Kodlu Proje Sonuç Raporu.G22. Haluk Özener, Aslı Doğru, Mustafa Acar, Esen Arpat, Ahmet Ünlütepe, Bülent Turgut, Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı “Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması”, TÜBİTAK–ÇAYDAG tarafından desteklenen 108Y295 Kodlu Proje Sonuç Raporu.
 
G23. Haluk Özener, Aslı Doğru, Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, “Tuzla Fayı (İzmir) Boyunca Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 5056 Kodlu Proje Sonuç Raporu.
 
G24. Haluk Özener, Aslı Doğru, Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Sabuncu, Emre Havazlı, “Uydu Jeodezisi Ölçmeleri ile Güncel Kabuk Deformasyonu: Kuzey Anadolu Fay Zonu Batı Kesimi”, BÜ-BAP Tarafından Desteklenen 5546 Kodlu Proje Sonuç Raporu.

Memberships: 

Üye, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu, 2005
Üye, TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Sürekli ve Teknik Bilimsel Komisyonları, Jeodezi Komisyonu, 2004'den bu yana
Üye, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, 2004'den bu yana
Üye, İskender Iğdır’ı Anma Etkinlikleri 2004, Haritacılar Sosyal Çalıştayı, Yürütme Kurulu, 2004
Üye, 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Yürütme Kurulu, 2003
Üye, Amerikan Jeofizik Birliği (AGU), 2003'den bu yana
Danışman & Üye,  Birleşmiş Milletler CTBTO Türkiye delegesi, 2000-2003
Üye, TUJK 2002 Yılı Bilimsel Toplantısı, Yürütme Kurulu, 2002
Başkan, Deprem Derneği, 2000'den bu yana
Üye, TUJJB, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu
Sekreter, TUJJB, TUJK, Nokta Konumlama ve Uygulamalar Çalışma Grubu
Üye, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu, 1999'den bu yana
Üye, GIS Sempozyumu organizasyon komitesi, GIS 96-İstanbul, 26-27 Eylül 1996
Üye, TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, 1988'den bu yana

Courses: 

 GED507 Geodetic Linear Estimation Theory
GED511 Fundamentals of Surveying and Mapping
GED507 Fundamental of Geodesy
GED538 Geodetic Control Networks
GED544 Space Techniques
CE200 Surveying
JDF414E Special Techniques In Height Determination
JDF431E GPS Technique